• Name
    Papa Biggy
  • Real name
    Courtney Anthony Porteous
  • Born
    1964-12-10
      Jamaica, Kingston