• Name
  Winston Scotland
 • Real name
  Winston Reginald Phipps
 • Also known as
  Winston Scotland
  Bunny Flip
 • Born
    Jamaica, Kingston